Farmy wiatrowe – odszkodowania dla inwestorów?

Ostatnie zmiany otoczenia regulacyjnego na rynku odnawialnych źródeł energii, w szczególności wejście w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, znacznie ograniczyły możliwość budowy farm wiatrowych w Polsce. Inwestycje, dla których przed wejściem w życie nie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę, a które nie spełniają wymogów określonych w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (m.in. kryterium odległościowego), mogą nie uzyskać takiego pozwolenia. Tym samym deweloperzy,którzy ponieśli znaczące koszty związane z przygotowaniem inwestycji, muszą liczyć się z tym, że nie będą mieć możliwości realizowania projektu. Inwestorzy mają kilka możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za poniesione szkody i/lub utracone korzyści zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i międzynarodowego.

W celu uzyskania informacji w tym zakresie uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 530-800- 097 lub za pośrednictwem e-mail: kancelaria@agatakosciuk.pl