Aukcje OZE w 2021 r. – projekt rozporządzenia

Aukcje OZE w 2021 r. – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

 

Ministerstwo Klimatu szacuje, że aukcje przeprowadzone w 2021 r. przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych, w tym 1 700 MW w instalacjach fotowoltaicznych (1 000 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW oraz 700 MW w instalacjach o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW), 300 MW w instalacjach wiatrowych, 100 MW w instalacjach biomasowych oraz 60 MW w instalacjach wodnych i biogazowych.

 

Łączny szacowany wolumen oraz wartość energii przeznaczonej do sprzedaży w trakcie aukcji w 2021 r. wynosi w 15-letnim okresie wsparcia odpowiednio 53,235 TWh oraz 19,822 mld zł (mniej niż w ramach aukcji w 2020 r.).

 

https://www.gov.pl/web/klimat/aukcje-oze-w-2021-r

 

Data wpisu:

21 sierpnia 2020 r.