Inwestycje w Zatoce Perskiej – Arabia Saudyjska

Inwestycje w Zatoce Perskiej – Arabia Saudyjska

Byłam zaskoczona jak długa jest historia współpracy pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską. Polska jest dziewiątym krajem na świecie, który nawiązał oficjalne relacje z Królestwem Arabii Saudyjskiej. Stało się to w 1929 r., a już w 1930 r. miały miejsce pierwsze oficjalne wizyty przedstawicieli obu krajów u partnera. Formalne relacje dyplomatyczne zostały z kolei nawiązane 3 maja 1995 r. W 2011 r. Rzeczpospolita Polska oraz Królestwo Arabii Saudyjskiej podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Arabia Saudyjska kojarzy się większości z nas z przemysłem rafineryjnym i petrochemicznym. Nie ma się co dziwić – kraj ten posiada największe złoża ropy naftowej na świecie.

 

W Arabii Saudyjskiej jest obecnie realizowany program pod nazwą Vision 2030, składający się z trzech filarów. Zgodnie z założeniami programu Arabia Saudyjska ma się stać globalnym liderem inwestycji, a dzięki swojemu położeniu – łącznikiem w międzynarodowym handlu pomiędzy trzema kontynentami: Europą, Azją oraz Afryką.

 

Jednym z filarów programu jest zintensyfikowanie rozwoju innych gałęzi gospodarki (poza petrochemiczną) oraz zachęcenie inwestorów zagranicznych ułatwieniami w prowadzeniu firmy. Jak czytamy w programie Vision 2030 Arabia Saudyjska może zaoferować rozległy rynek zbytu oraz dużą siłą nabywczą, stabilny kurs waluty, obniżone podatki, a wprowadzane zmiany prawne mają ułatwić podmiotom zagranicznym realizowanie inwestycji. Zachętą mają być także możliwości otrzymania nisko oprocentowanych pożyczek, dotacji czy wsparcia szkoleniowego z Saudyjskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego, a także zwrot cła czy gwarancje eksportowe Saudyjskiego Programu Eksportowego.

 

Może to być szansą dla polskich przedsiębiorców.