Obowiązek OZE w 2021 r.

Obowiązek OZE w 2021 r.

Ministerstwo Klimatu opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r.

 

Jak wynika z projektu rozporządzenia w 2021 r. tzw. obowiązek OZE ma być na takim samym poziomie jak w 2020 r., tj.:

 

  • w przypadku tzw. zielonych certyfikatów 19,5 %,
  • dla świadectw pochodzenia energii elektrycznej z biogazowni rolniczych (tzw. błękitne certyfikaty) ma wynosić 0,5%.

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12336051/katalog/12700810#12700810