Raport Prezesa UOKiK na temat rynku odpadów w Polsce

Raport Prezesa UOKiK na temat rynku odpadów w Polsce

Badanie rynku odpadów objęło lata 2014 – 2019 i dotyczyło wszystkich instalacji (łącznie 171) stosujących mechaniczno – biologiczną metodę przetwarzania odpadów. Ok. 30% tych instalacji stanowi własność operatorzy prywatni, pozostałymi zarządzają podmioty z większościowym kapitałem publicznym. Jak czytamy w komunikacie Prezesa UOKiK – u „tam, gdzie samorządy są właścicielami instalacji i mają większy wpływ na ich działanie, ceny są znacząco niższe.”

 

W ocenie Prezesa UOKiK – u głównymi przyczynami wzrostu cen w instalacjach przetwarzania odpadów są m.in. niewystarczające narzędzia nadzorcze w rękach samorządów, brak konkurencji oraz wzrost kosztów działalności, spowodowany wzrostem kosztów zagospodarowania tzw. frakcji kalorycznej (palnej), związanym z podwyżką cen usług instalacji spalających paliwo alternatywne (RDF), wzrostem kosztów składowania frakcji podsitowej, spadkiem cen surowców wtórnych, wynikającym z wprowadzonego przez Chiny zakazu importu odpadów oraz niską konkurencyjnością instalacji przetwarzających odpady, przede wszystkim ze względu na koszty transportu.

 

Jako propozycje naprawy sytuacji wskazywane są m.in.: większa aktywność samorządów, dalsza rozbudowa mocy przetwórczych instalacji, mechanizmy intensyfikacji konkurencji, wykorzystanie możliwości związanych z tzw. otwarciem regionów oraz inwestowanie w nowe moce przerobowe.

 

Kolejną rekomendacją jest wprowadzenie tzw. regulatora rynku, który nadzorowałby koszty i ceny do czasu, gdy będzie istniała odpowiednia konkurencja w branży odbioru i przetwarzania odpadów, co miałoby uchronić gminy i mieszkańców przed niekontrolowanymi podwyżkami. W ocenie Prezesa UOKiK – u regulator ten spełniałby swoją funkcję „w szczególności na terenach, gdzie na skutek istniejącej struktury rynku rozwój mechanizmów konkurencyjnych w krótkim okresie nie jest prawdopodobny”.

 

Czy taki urząd zostanie powołany? Zobaczymy.

 

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16405