Rozstrzygnięcie aukcji OZE – biogazownie

Rozstrzygnięcie aukcji OZE – biogazownie

5 listopada 2020 r. Prezes URE poinformował o rozstrzygnięciu aukcji z 3 listopada 2020 r., przeznaczonej dla istniejących instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. Liczba wszystkich złożonych ofert wynosi 7, a wygrało aukcję pięć z nich. Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana wyniosła 628,00 zł/MWh, a maksymalna cena: 655,00 zł/MWh.

 

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9116,Informacja-nr-532020.html

 

Data wpisu:

5 listopada 2020 r.