Wzrosną kary za śmiecenie w lasach?

Wzrosną kary za śmiecenie w lasach?

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad zmianą przepisów w zakresie kar za śmiecenie w lasach – grzywny mają wzrosnąć z 500 zł do 5 000 zł. Jak zapowiedział Minister Środowiska mają zostać ponadto wprowadzone orzeczenia o pracach społecznie użytecznych, polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz obowiązek zapłaty nawiązki w wysokości równej kosztom usunięcia odpadów.

 

https://www.gov.pl/web/srodowisko/smieciesz-w-lesie-sad-kaze-ci-posprzatac