Zaktualizowany projekt ustawy o offshore

Zaktualizowany projekt ustawy o offshore

Ministerstwo Klimatu opublikowało zaktualizowany projekt ustawy o wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (tzw. ustawa o offshore).

 

W projekcie znalazła się m.in. zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmiana, dotycząca dalszego procedowania wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie morskich farm wiatrowych, które są obecnie zawieszone ze względu na opracowywanie planu zagospodarowania obszarów morskich (art. 94 ust. 9 i 10). W/w zmiana może doprowadzić do tego, że część z postępowań, które toczyły się już od kilku lat, wróci do początkowego etapu, a podmioty, które nie były ich stronami, będą mogły złożyć wnioski konkurencyjne.

 

Przepisy wprowadzają możliwość oddawania do użytkowania morskich farm wiatrowych w etapach. Zgodnie ze zaktualizowanym projektem to inwestorzy będą odpowiedzialni za budowę i sfinansowanie łącznika między farmą a lądową siecią. Uregulowano zasady opodatkowania morskiej farmy wiatrowej – podstawę opodatkowania ma stanowić moc zainstalowana w MW pomnożona przez 23 000,0 zł.

 

Zwiększono moc morskich farm, które mogą zostać objęte wsparciem bez aukcji (z 4,6 do 5,9 GW). Z możliwości tej będzie można skorzystać do 30 czerwca 2021 r. W kolejnych latach wsparcie będzie przyznawane na podstawie wygranej aukcji OZE na maksymalnie 25 lat (liczonych od daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w MFW, a nie danego etapu w przypadku przedsięwzięcia etapowanego). Wydłużając maksymalny okres wsparcia wprowadzono obowiązek corocznego rozliczania ujemnego lub dodatniego salda. Wielkość udzielonego wsparcia wyznaczana ma być jako iloczyn mocy zainstalowanej morskiej farmy wiatrowej i 100 000 godzin. Od ceny zagwarantowanej w akcji ma być odliczana pomoc inwestycyjna (dotacje, subwencje itp.). Pierwsza aukcja miałaby się odbyć w 2025 r.