Energetyka odnawialna

Sektor energii odnawialnej spotyka się z coraz większą liczbą wyzwań prawnych. Wynika to nie tylko z jego ciągłego rozwoju, ale również specyfiki samej energii odnawialnej. To trudny, obarczony wieloma ryzykami obszar, wymagający dogłębnego zrozumienia. Przedsiębiorstwom, które w  nim działają, potrzebni są wysoko wyspecjalizowani prawnicy. Tylko doradztwo doświadczonych specjalistów pozwala efektywnie minimalizować ryzyko.

 

Naszą kancelarię – oprócz doskonałego przygotowania merytorycznego – wyróżnia także praktyczne doświadczenie. Współpracujemy zarówno z polskimi, jak i międzynarodowymi przedsiębiorstwami, prowadzącymi działalność w branży OZE. Na swoim koncie mamy doradztwo w zakresie wielu rodzajów projektów energii odnawialnej, w tym m.in. morskich i lądowych farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych czy projektów geotermalnych.

 

Wspieramy zarówno deweloperów od podstaw realizujących projektów energetyczne, jak również inwestorów, którzy angażują w nie swoje środki. Świadczymy także usługi konsultingowe kancelariom, poszukującym eksperckiego doradztwa w zakresie projektów związanych z sektorem energii odnawialnej.

 

Co robimy:

  • Zapewniamy kompleksową obsługę projektów OZE na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
  • Przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy niezbędne do realizacji inwestycji, w tym m.in. o podwykonawstwo czy dotyczące pozyskiwania gruntów, a także PPA, BoP.
  • Oferujemy pomoc prawną w procesie uzyskiwania decyzji, koncesji i zezwoleń niezbędnych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
  • Doradzamy w zakresie przygotowania projektu do udziału w aukcji OZE oraz w innych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.