Bomby ekologiczne w Polsce

Bomby ekologiczne w Polsce

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w reportażu z 22 maja 2020 r. pt. „Skazani na ekobomby” tereny skażone w wyniku działalności przemysłowej zajmują w Polsce – wg ostrożnych szacunków – 8 tys. km2. Ich oczyszczenie może kosztować nawet bilion złotych

 

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli kontrolerzy wskazali, że „historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, określane również jako tzw. bomby ekologiczne, wciąż mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Organy administracji publicznej nie znają faktycznej skali historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i zagrożeń, jakie wywołują. System ich identyfikacji i usuwania nie funkcjonuje skutecznie ani na szczeblu centralnym, ani w samorządach. Użytkownicy tych terenów są zatem narażeni na oddziaływanie szkodliwych dla życia i zdrowia substancji.”

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57276,22-maja-2020/70664,Dziennik-Gazeta-Prawna/720603,Skazani-na-ekobomby.html