Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany projekt specustawy – ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Jak wskazano w uzasadnieniu ma ona na celu rozwiązanie problemu wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, w tym głównie znajdujących się na tych terenach „starych miejsc deponowania odpadów”.  Przykładami takich miejsc są m.in. tereny dawnych Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie, Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach oraz Zakładów Przemysłu Barwników ,,Boruta” w Zgierzu. Rozwiązania przyjęte w specustawie mają pomóc w usunięciu zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a jeżeli będzie to możliwe – odzyskanie tych terenów do ponownego wykorzystania, w niektórych przypadkach poprzez nadanie im nowych funkcji. Poprawa stanu środowiska ma zostać sfinansowana przez Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Narodowy (lub wojewódzki) Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych gmin.

 

archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r209559,Projekt-ustawy-o-wielkoobszarowych-terenach-zdegradowanych.html

 

Data wpisu:

18 listopada 2021 r.