Debata nad zmianą ustawy odległościowej

Debata nad zmianą ustawy odległościowej

Rozpoczęła się debata nad zmianą ustawy odległościowej, w tym nad zliberalizowaniem kryterium 10H, którego wprowadzenie praktycznie zablokowało rozwój nowych inwestycji w zakresie lądowych farm wiatrowych. Trwają też prace nad projektem ustawy regulującej przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych. Będziemy śledzić postęp prac ustawodawczych oraz na bieżąco o nich informować.