Harmonogram aukcji OZE na 2021 r.

Harmonogram aukcji OZE na 2021 r.

Prezes URE ogłosił harmonogram aukcji OZE na 2021 r. Harmonogram skonstruowany został przy założeniu wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r., w dacie umożliwiającej realizację dyspozycji 78 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którym Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Harmonogram nie obejmuje aukcji dedykowanych hybrydowym instalacjom odnawialnego źródła energii.

 

Szczegóły na stronie URE:  www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9393,Informacja-nr-242021.html

 

Data wpisu:

9 kwietnia 2021 r.