KE wzywa Polskę do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych

KE wzywa Polskę do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych

Jak wynika z publikacji portalu www.sozosfera.pl Komisja Europejska wezwała Polskę, Bułgarię, Czechy oraz Francję do zapewnienia odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. W/w dyrektywa nakłada obowiązek oczyszczania poprzez eliminację ciał stałych, a także rozkładanie substancji organicznych za pomocą bakterii (w przypadku aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 2 tysięcy).

 

Kraje, do których zostały skierowane wezwania, mają cztery miesiące na dostosowanie do w/w przepisów. Jeśli w tym terminie nie zostaną podjęte odpowiednie kroki Komisja Europejska może skierować sprawę do TSUE.

 

Za brak odpowiedniego zbierania i oczyszczania ścieków przed TSUE?