Polska na przedostatnim miejscu w UE pod względem ilości przetwarzanych odpadów komunalnych

Polska na przedostatnim miejscu w UE pod względem ilości przetwarzanych odpadów komunalnych

Jak wynika z analizy opublikowanej w nr 18/2020 Tygodnika Gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 7 maja 2020 r. w Polsce przetwarzanych jest 329 kg odpadów komunalnych na mieszkańca. Jak czytamy w w/w raporcie Tygodnika najwyższy współczynnik został osiągnięty w Danii i wynosi 766 kg/osobę.

 

Zgodnie z ustawą z  19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1579 z późn. zm.) samorządy są zobowiązane do osiągnięcia corocznego 50% wagowego udziału recyklingu wytworzonych odpadów komunalnych w latach 2020 – 2024. Jak wynika z danych opublikowanych w Tygodniku ten współczynnik w 2018 r. osiągnęło już siedem krajów: Niemcy, Słowenia, Austria, Holandia, Belgia, Litwa i Luksemburg.

 

W ustawie z 28 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (uchwalonej 30 kwietnia 2020 r., a 4 maja br. przekazanej Prezydentowi) zaproponowano przesunięcie w czasie terminów składania sprawozdań za 2019 r. z gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie tych sprawozdań wyliczany jest wskaźnik recyklingu odpadów komunalnych.