Powołanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt

Powołanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt

26 czerwca 2020 r. został powołany Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt.

 

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do jego zadań będzie należało m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt oraz dobrostanu zwierząt oraz analiza, ocena i monitorowanie już funkcjonowania w tym zakresie przepisów, promowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.

 

Pełnomocnik będzie również identyfikował najważniejsze problemy w sferze, za którą odpowiada oraz przedstawiał propozycje ich rozwiązania. Do zadań pełnomocnika należy także współpraca z organizacjami społecznymi, z organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.