Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku – projekt rozporządzenia

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku – projekt rozporządzenia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

 

Rozporządzenie wprowadza nowe wzory obliczeń i ma zastąpić rozporządzenie z 2016 r.

 

Data wpisu:

26 sierpnia 2020 r.