Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste?

Prawo do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste?

Czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas, w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie na podstawie art. 23 k.c. w zw. z art. 24 k.c. i art. 448 k.c.?​

 

Takie pytanie prawne zostało przedstawione Sądowi Najwyższemu przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, który rozpatruje apelację od wyroku oddalającego powództwo o zadośćuczynienie, w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie.

 

http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1366-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=zagadnienia_prawne