Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Projekt zakłada m.in.:

– nowy podział na koszyki aukcyjne;

– zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji dla instalacji o mocy do 1 MW;

– przedłużenie do 30 czerwca 2045 r. maksymalnego okresu obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego, obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim, obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP, obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego;

– zniesienie konieczności ustalania w SUiKZP rozmieszczenia źródeł OZE o mocy do 500 kW (podniesienie z obecnie obowiązującej mocy 100 kW), a w przypadku wolnostojących instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1000 kW, natomiast w przypadku urządzeń fotowoltaicznych innych niż wolnostojące zniesienie jakiejkolwiek granicy mocowej.

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336702