Przedłużenie aukcji OZE do 31 grudnia 2021 r.

Przedłużenie aukcji OZE do 31 grudnia 2021 r.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych o 6 miesięcy, tj.  do 31 grudnia 2021 roku.

 

Dotychczasowy system aukcyjny, zatwierdzony decyzją KE z 13 grudnia 2017 r. był przewidziany na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

Przedłużenie aukcji dla OZE do końca 2021 r. – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Data wpisu:

30 grudnia 2020 r.