Ustawa o offshore przyjęta przez Sejm

Ustawa o offshore przyjęta przez Sejm

Sejm prawie jednogłośnie przyjął ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Wszystkie projekty, które do dnia wejścia w życie ustawy nie otrzymają pozwolenia na wznoszenie morskich farm wiatrowych, a których obszar nie jest zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy, będą zaczynać od początku – postępowania zostaną umorzone (art. 106 ustawy).

 

Druk nr 809 (sejm.gov.pl)

 

Data wpisu:

18 grudnia 2020 r.