Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów

Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów

1 lipca 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 17 maja br. Rozporządzenie wprowadza niewielkie zmiany w zakresie selektywnej zbiórce odpadów. Od 1 lipca br. obowiązek selektywnej zbiórki będzie dotyczył następujących frakcji odpadów: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady.

 

Data wpisu:

18 maja 2021 r.