Zmiany w ustawie o odpadach

Zmiany w ustawie o odpadach

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Przewiduje on m.in. gromadzenie w BDO informacji o fakturze oraz przyznaje Krajowej Administracji Skarbowej wgląd do danych zawartych w BDO. Zgodnie z założeniami znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12338353

 

Data wpisu:

29 września 2020 r.